450 zł ulgi na dofinansowanie posiłków dla pracowników!

Czy wiesz, że zapewniając posiłki swoim pracownikom, możesz zaoszczędzić? Z tego artykułu dowiesz się, w jakim przypadku Twoja firma może otrzymać ulgę na posiłki dla pracowników. Poznasz też przepisy regulujące to zagadnienie.

Ulga, o której piszemy w tytule artykułu, to ulga ZUS na posiłki dla pracowników. Obecnie pracodawca, który finansuje (w całości lub częściowo) posiłki swoim pracownikom, ma możliwość odpisania od składki ZUS do 450 złotych na jednego pracownika. Wynika to bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. (i jego aktualizacji z września 2023 r.) Wedle tego przepisu podstawy wymiaru składek nie stanowi „wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu — do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł”.

Na co zwrócić uwagę

Trzeba pamiętać, że wymieniona kwota 450 złotych dotyczy miesięcznego dofinansowania na jednego pracownika. Warto zwrócić uwagę na fakt, że pracodawca nie może po prostu wypłacić zatrudnionym u siebie osobom ekwiwalentu pieniężnego na jedzenie. Przepisy nie przewidują ulgi w takim przypadku ze względu na to, że pracodawca nie ma pewności, czy pracownik rzeczywiście wyda otrzymane pieniądze na posiłek.

Forma organizacji posiłku nie wpływa na oskładkowanie. Obecnie ulga ZUS obejmuje zarówno koszty posiłków wydawanych w stołówce, zamawianych z restauracji, jak i bonów i kart lunchowych. W przypadku tych ostatnich należy jedynie pamiętać, że muszą one być przeznaczone wyłącznie na jedzenie. Bony czy karty, które pracownik będzie mógł wykorzystać również na cele inne niż żywieniowe nie 

Ulga ZUS a posiłki regeneracyjne

Oskładkowaniu nie podlegają również posiłki regeneracyjne, zwane też niekiedy profilaktycznymi. Są to posiłki przysługujące pracownikom na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów w określonych warunkach pracy:

  • pod ziemią,
  • na otwartej przestrzeni w okresie od 1 listopada do 31 marca, gdy wydatek energetyczny organizmu wynosi powyżej 1500 kcal u mężczyzn i 1000 u kobiet,
  • w temperaturze niższej niż 10°C lub wtedy, gdy wskaźnik obciążenia energetycznego (WBGT) wynosi powyżej 25°C,
  • przy wydatku energetycznym przekraczającym 2000 kcal u mężczyzn i 1100 u kobiet.

Posiłki profilaktyczne dla pracowników muszą też spełniać określone normy składu i kaloryczności. Powinny:

  • pokrywać zapotrzebowanie energetyczne na ok. 1000 kcal
  • zawierać 30-35% tłuszczów, 50-55% węglowodanów, 15% białek.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat posiłków profilaktycznych, zajrzyj do naszego artykułu na ten temat.

Jak widzisz, ulga ZUS na posiłki pracownicze przysługuje pracodawcy w wielu przypadkach. Dzięki niej firma może zaproponować zatrudnionym atrakcyjny benefit, jakim jest ciepły posiłek w pracy, i jednocześnie generować oszczędności. Choćby ze względu na to warto pomyśleć o wprowadzeniu benefitu żywieniowego u siebie. Sprawdź naszą wirtualną stołówkę, by dowiedzieć się, jak prosto możesz organizować posiłki pracownicze w swoim zakładzie pracy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów