Posiłki profilaktyczne

Zapewniamy pełnowartościowe posiłki profilaktyczne w atrakcyjnej cenie!

Zamów posiłki profilaktyczne
Pełnowartościowe posiłki profilaktyczne
Dania zgodne z wymogami w przepisach
Bezpłatny dowóz na teren firmy

Czym są posiłki profilaktyczne (regeneracyjne)?

Posiłki profilaktyczne zwane również posiłkami regeneracyjnymi to posiłki, które na mocy rozporządzenia Rady Ministrów pracodawcy zapewniają pracownikom pracującym w uciążliwych warunkach. Posiłki te są wydawane w celach profilaktycznych w związku z trudnymi warunkami pracy.

Komu przysługują?

Posiłki profilaktyczne przysługują pracownikom:

– których efektywny wydatek energetyczny organizmu w ciągu zmiany roboczej wynosi,
– powyżej 2000 kcal (8374 kJ) u mężczyzn i 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,
– których efektywny wydatek energetyczny organizmu wynosi powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, a praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie ze względów technologicznych utrzymuje się temperatura poniżej 10 stopni Celsjusza lub gdzie wskaźnik obciążenia termicznego wynosi powyżej 25 stopni Celsjusza,
– których efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, a praca odbywa się na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (1.11-31.03),
– pracującym pod ziemią,
– pracującym przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Zalecenia dotyczące posiłków profilaktycznych

Zgodnie z zaleceniami sanepidu i literą prawda posiłki regeneracyjne powinny:

– mieć formę jednego dania gorącego,
– zawierać makroskładniki w odpowiednich proporcjach — 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek.