Posiłki regeneracyjne

Zapewniamy pełnowartościowe posiłki profilaktyczne spełniające wszelkie wymogi!

Zamów posiłki regeneracyjne
Pełnowartościowe posiłki regeneracyjne
Dania spełniające normy i wymogi
Darmowa dostawa na teren firmy

Czym są posiłki regeneracyjne (profilaktyczne)?

Posiłki regeneracyjne zwane również posiłkami profilaktycznymi to posiłki, które na mocy rozporządzenia Rady Ministrów pracodawcy zapewniają pracownikom pracującym w uciążliwych warunkach. Posiłki te mają wspomagać pracowników w regeneracji organizmu obciążonego nadmiernym wysiłkiem lub czynnikami atmosferycznymi.

Komu przysługują?

Posiłki regeneracyjne przysługują pracownikom:

– których efektywny wydatek energetyczny organizmu w ciągu zmiany roboczej wynosi powyżej 2000 kcal (8374 kJ) u mężczyzn i 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,
– których efektywny wydatek energetyczny organizmu wynosi powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, a praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie ze względów technologicznych utrzymuje się temperatura poniżej 10 stopni Celsjusza lub gdzie wskaźnik obciążenia termicznego wynosi powyżej 25 stopni Celsjusza,
– których efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, a praca odbywa się na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (1.11-31.03),
– pracującym pod ziemią,
– pracującym przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Jakie powinny być posiłki regeneracyjne?

Zgodnie z zaleceniami sanepidu i literą prawda posiłki regeneracyjne powinny:

– mieć formę jednego dania gorącego,
– zawierać makroskładniki w odpowiednich proporcjach — 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek.