Jak zaoszczędzić, inwestując w posiłki dla pracowników?

Dowiedz się, jak finansować posiłki pracownicze

Zamów posiłki z Lunchspot
Ulga ZUS 450 zł miesięcznie na pracownika
Możliwość finansowania z ZFŚS
Pełna ulga ZUS na posiłki renegeracyjne

Ulga ZUS na posiłki

Kwota dofinansowania posiłków pracowniczych do 450 zł na pracownika miesięcznie jest zwolniona ze składek ZUS. Ulga ZUS obejmuje również wszystkie posiłki regeneracyjne. Forma organizacji żywienia jest dowolna, jednak pracodawca musi mieć możliwość udowodnienia, że kwota dofinansowania została przeznaczona na zakup jedzenia lub gotowych produktów spożywczych.

Finansowanie posiłków z budżetu ZFŚS

Posiłki dla pracowników można finansować również z budżetu ZFŚS, wówczas też są one zwolnione ze składek ZUS. Należy jednak spełnić następujące warunki:
– suma przeznaczona na posiłki musi w całości pochodzić z ZFŚS,
– informacja i zasady finansowane powinny być umieszczone w regulaminie zakładowym,
– osoby uprawnione do otrzymania posiłków należy wyznaczać według kryterium socjalnego.