Jak być skutecznym HR Business Partner w fabryce?

HR Business Partner to bardzo odpowiedzialne stanowisko, które wymaga łączenia wielu różnorodnych umiejętności. By fabryka działała bez zarzutu i osiągała założoną wydajność, potrzebuje przede wszystkim pracowników, którzy z zapałem wykonują swoją pracę. W Lunchspot stale pomagamy wielu firmom z obszaru produkcji, dlatego chcielibyśmy podzielić się naszym doświadczeniem. Przeczytaj tekst i dowiedz się, co możesz zrobić, by efektywnie działać jako HR Business Partner. 

Zakres obowiązków HR BP jest bardzo szeroki. Osoba na tym stanowisku odpowiada przede wszystkim za obszar HR w taki sposób, by jak najlepiej przyczyniał się on do realizowania celów biznesowych firmy. Musi zatem nie tylko zarządzać procesami rekrutacyjnymi i onboardingiem nowo przyjętych osób, ale także dbać o rozwój doświadczonych pracowników oraz o ich satysfakcję z pracy.

Bądź blisko pracowników

To oczywiste, że HR BP musi być blisko biznesu, pozostawać w kontakcie z zarządem i stale myśleć o tym, w jaki sposób skuteczniej przyczynić się w realizacji kluczowych KPI firmy. Warto jednak pamiętać o tym, że nie da się robić dobrego HR bez nawiązania relacji z pracownikami. Postaraj się poznać osoby zatrudnione w różnych działach, a zwłaszcza zatrudnionych na produkcji. To oni są sercem fabryki. Nie da się dbać o dobrostan i satysfakcję pracownika, nie znając go. Zarządzając na co dzień wieloma projektami, zespołami, łatwo o tym zapomnieć. Umów się z kierownikiem produkcji na tour po hali fabrycznej, dowiedz się, jak w praktyce wygląda praca na kilku kluczowych stanowiskach z tego obszaru.

W skrócie:

 • HR BP musi być blisko biznesu i pracowników.
 • Ważne jest nawiązywanie relacji z pracownikami, szczególnie z działu produkcji.
 • Poznanie pracy na kluczowych stanowiskach poprzez wizyty na hali produkcyjnej.

Śledź trendy i nowinki technologiczne… w przemyśle

Z pewnością jesteś na bieżąco z trendami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Interesujesz się branżowymi konferencjami, pochłaniasz blogi, podcasty, raporty, wypowiedzi ekspertów. Zmartwimy Cię, bo to… za mało.

Obecnie automatyzacja i innowacje technologiczne odgrywają coraz większą rolę w obszarze produkcyjnym. Według raportu 2024 Manufacturing Outlook. Perspektywy produkcji przygotowanego przez firmę Deloitte 83% producentów uważa, że rozwiązania inteligentnych fabryk zmienią sposób działania firm produkcyjnych w ciągu następnych pięciu lat. To jasny sygnał, że trzeba trzymać rękę na pulsie również w obszarze rozwoju przemysłu, zwłaszcza że wiele nowo powstałych rozwiązań kierowanych jest do obszaru HR. 

W skrócie:

 • Automatyzacja i innowacje technologiczne są kluczowe w produkcji.
 • 83% producentów uważa, że inteligentne fabryki zmienią sposób działania firm produkcyjnych w ciągu pięciu lat.

Oceniaj rezultaty pracy w sposób mierzalny

HR to przede wszystkim szereg procesów, dlatego w obszarze tym niezwykle ważne jest mierzenie efektów pracy. Po pierwsze daje to możliwość ewaluacji na podstawie twardych danych, czy nasze działania mają sens i czy należycie pomagają osiągać zamierzone cele w czasie. Po drugie jest to sposób na dokumentację i potwierdzenie jakości oraz sensowności naszej pracy. Wskaźników skuteczności jest wiele. Można posługiwać się retencją bądź rotacją pracowników, poziomem satysfakcji pracowniczej, średnim czasem lub kosztem rekrutacji w organizacji. Ważne jest, by wytypować te, które są najbardziej dogodne dla naszej firmy, i konsekwentnie je mierzyć, a także regularnie porównywać ze sobą ich zmiany w czasie.

Oczywiście nie należy ignorować również pozostałych KPI funkcjonujących w firmie. W sektorze produkcyjnym bardzo istotnym wskaźnikiem jest wydajność pracy rozumiana jako iloraz produkcji (wytworzonych dóbr lub wykonanych usług) i nakładu pracy. Zapisuje się ją następującym wzorem:

wydajność=produkcja/nakład pracy bezpośredniej.

W skrócie:

 • Ważne jest mierzenie efektów działań HR za pomocą twardych danych.
 • Istotne wskaźniki to np. retencja, rotacja pracowników, satysfakcja pracownicza i czas rekrutacji.
 • Wydajność pracy jest istotnym wskaźnikiem w sektorze produkcyjnym.

Działaj wielotorowo

Zapewniaj napływ kandydatów

HR Business Partner jest odpowiedzialny zarówno za regularny napływ nowych kandydatów do pracy, jak i zadowolenie obecnych pracowników, a także zatrzymanie najbardziej wartościowych osób w firmie.

Działy HR w sektorze produkcyjnym muszą ze szczególnym zaangażowaniem dbać o stały napływ kadr. Brak kluczowych pracowników w fabryce generuje niemal natychmiastowo realne straty finansowe, a osłabiona załoga w wyniku retencji to prosta droga do obniżonej wydajności. Dlatego należy stale monitorować procesy rekrutacyjne:

 • czy nie trwają zbyt długo,
 • czy oferty o pracę są odpowiedniej jakości i dystrybuowane odpowiednimi kanałami,
 • czy onboarding nowych pracowników przebiega sprawnie.

Dbaj o załogę

Równolegle warto wdrażać projekty i narzędzia poprawiające zadowolenie i jakość życia członków organizacji. W Polsce nie brakuje obecnie fabryk i dużych zakładów w pracy, dlatego ich pracownicy nie muszą desperacko trzymać się jednej firmy. A według prognozy Creating pathways for tomorrow’s workforce today przygotowanej przez firmę Deloitte niedobór kandydatów na wiele stanowisk w środowisku produkcyjnym będzie się stale powiększał nawet do 2029 roku! W tym samym raporcie znajdziemy informację, że coraz więcej pracowników sektora produkcyjnego zwraca uwagę na work-life balance. To wyraźna przesłanka ku temu, by nie traktować troski o wellbeing pracowniczy jako pustego hasła. Coraz więcej fabryk zdaje sobie z tego sprawę i dochodzi do wniosku, że dbanie o dobro pracownika po prostu się opłaca.

W skrócie:

 • HR BP musi zapewniać stały napływ kandydatów oraz dbać o zadowolenie i zatrzymanie obecnych pracowników.
 • Procesy rekrutacyjne muszą być sprawnie monitorowane.
 • Wzrost znaczenia work-life balance wśród pracowników sektora produkcyjnego.
 • Dbanie o dobro pracowników przynosi korzyści fabrykom.

Używaj narzędzi do zarządzania projektami

Wiele osób żyje w przekonaniu, że nie potrzebują tego typu narzędzi, ponieważ “świetnie radzą sobie bez nich”. Narzędzia do planowania i pracy projektowej naprawdę oferują wiele użytecznych opcji i atrakcyjne wizualizacje postępów w procesach. Na poziomie użytkownika indywidualnego ułatwiają codzienne porządkowanie zadań i zachowanie samodyscypliny. Będą szczególnie przydatne, gdy prowadzimy wiele projektów jednocześnie, dzięki nim zminimalizujemy też ryzyko przeoczenia ważnych spotkań czy terminów. Narzędzia tego typu ułatwiają też synchronizację i przypisywanie zadań między członkami zespołów. Przykładowe rozwiązania do zarządzania projektami:

W skrócie:

 • Narzędzia do zarządzania projektami ułatwiają organizację pracy własnej i zespołowej.
 • Umożliwiają monitorowanie postępów prac i efektów.

Poszukaj benefitów, które wpływają na wiele aspektów w organizacji

Odpowiednio dobrany pakiet benefitów potrafi być skutecznym narzędziem do budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy i podnoszenia satysfakcji pracowniczej. Tak jak wspomnieliśmy na początku artykułu — obszar działania HR BP jest szeroki. Ze względu na to warto wdrażać w firmie takie benefity, które pozwalają realizować kilka celów naraz. Dla przykładu – program szkoleń pracowniczych w firmie nie tylko pozwala zatrzymać u siebie wybranych pracowników, ale także podnosi kompetencje załogi. Z kolei dobrze zorganizowany benefit żywieniowy pozytywnie wpływa na zadowolenie pracowników, ich efektywność, oraz wspiera zdrowe nawyki.

W skrócie:

 • Benefity budują wizerunek atrakcyjnego pracodawcy i podnoszą satysfakcję pracowników.
 • Odpowiednio dobrane benefity mogą być narzędziem do realizacji wielu celów organizacji jednocześnie.

Skuteczny HR Business Partner w fabryce musi nie tylko posiadać szeroki zakres umiejętności i wiedzy, ale również aktywnie angażować się w życie fabryki oraz jej pracowników. Kluczowe jest budowanie relacji z zespołami, śledzenie technologicznych trendów w przemyśle, mierzenie wyników oraz zapewnienie ciągłego rozwoju pracowników i dbanie o ich satysfakcję. Przy odpowiednim podejściu i zaangażowaniu, HR BP może znacząco przyczynić się do wzrostu wydajności oraz sukcesu całej organizacji, tworząc środowisko pracy sprzyjające zarówno rozwojowi jednostki, jak i realizacji celów biznesowych.