Jak finansować posiłki dla pracowników z ZFŚS? Poradnik

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z pewnością jest znany większości pracowników – jego stworzenie to obowiązek pracodawcy zatrudniającego co najmniej 50 osób (w przeliczeniu na etaty) oraz wszystkich jednostek samorządowych i budżetowych. Zgromadzone środki dają możliwość pomocy pracownikom w różnych sytuacjach losowych, dofinansowania wypoczynku lub udziału w inicjatywach kulturalnych. Niektórzy pracodawcy rozważają także pokrycie części kosztów posiłków dla pracowników – w związku z tym pojawia się pytanie o kwestie formalne oraz korzyści, jakie przynosi to rozwiązanie. Z pewnością warto poznać szczegóły!

Dlaczego warto wdrożyć posiłki dla pracowników z dofinansowaniem?

Dostęp do kawy, herbaty oraz wody stał się standardem w większości firm, coraz więcej pracodawców chce pójść krok dalej i ułatwić pracownikom spożywanie w ciągu dnia pełnowartościowych posiłków. Sprzyja temu rozkład dnia pracy, który może trwać do późnych godzin popołudniowych. Dofinansowanie posiłków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych to jednak nie tylko korzyści dla pracowników! Kładąc nacisk na działalność socjalną, zyskują również pracodawcy.

Zalety posiłków pracowniczych z perspektywy osoby zatrudnionej:

  • większy komfort pracy – przerwa na obiad lub lunch stanie się z pewnością ważnym punktem każdego dnia i okazją do odpoczynku;
  • większa wydajność – pełnowartościowy posiłek pozwala na regenerację sił;
  • oszczędność czasu i pieniędzy – dzięki posiłkom dofinansowanym ze środków ZFŚS pracownik nie musi sam troszczyć się o ich przygotowanie oraz ponosić związanych z tym kosztów.

Zalety dofinansowanych posiłków istotne dla pracodawcy:

  • integracja pracowników – wspólne spotkanie przy stole to okazja do poruszenia tematów związanych z pracą, ale nie tylko – właśnie w ten sposób buduje się zgrany zespół!
  • wizerunek dobrego pracodawcy – pozwala przyciągnąć wartościowych pracowników oraz zatrzymać w firmie osoby już zatrudnione;
  • zwiększenie motywacji zespołu i jego wydajności – na zaangażowanie pracowników wpływa wiele czynników, ale dopasowane do potrzeb benefity z pewnością mają niebagatelne znaczenie.

Zasady przyznawania dofinansowań z ZFŚS. Kto może z nich skorzystać?

Dofinansowanie posiłków to dla większości pracowników bardzo pożądane świadczenie, skłaniające do nawiązania stosunku pracy z konkretną firmą. Taka opcja musi jednak znaleźć się w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – to właśnie w tym dokumencie zostają wymienione obowiązujące w przedsiębiorstwie formy wsparcia. Niezbędne jest również określenie kryteriów, na podstawie których będzie przyznawane dofinansowanie. Mogą być nim objęci wszyscy zatrudnieni, jednak należy ustalić kryterium socjalne wpływające na jego wysokość – będzie ona wynikała z sytuacji materialnej pracowników. Dostosowanie wewnętrznych przepisów jest zatem pierwszym krokiem, jaki musi podjąć pracodawca. Oprócz tego musi pamiętać, by fundusze przeznaczane na posiłki dla pracowników pochodziły w całości środków zgromadzonych w ramach ZFŚS i nie obejmowały środków obrotowych pracodawcy.

Na co można wykorzystać fundusz socjalny w kontekście żywienia?

W ramach realizacji polityki socjalnej firmy pracodawca może zdecydować się na różne formy dofinansowania posiłków dla pracowników. Bony żywieniowe, posiłki w zakładowej stołówce, przedpłacone karty żywieniowe – to kilka popularnych opcji. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się też lunche dostarczane do siedziby firmy w formie cateringu, ponieważ dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy mogą na miejscu korzystać z urozmaiconych posiłków.

Planując dofinansowanie żywienia pracowników ze środków ZFŚS nie można zapomnieć o przepisach dot. posiłków profilaktycznych. Warto w tym kontekście należy wziąć pod uwagę przede wszystkim rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Jeśli pracownicy pracują w warunkach szczególnie uciążliwych i zgodnie z paragrafem 5 rozporządzenia zostały ustalone zasady wydawania im profilaktycznych posiłków i napojów, ten zakup nie może być finansowany z funduszy zgromadzonych w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dofinansowanie posiłków z budżetu ZFŚS a składki i podatek dochodowy

Pracodawcy chcący skorzystać ze środków ZFŚS, by dofinansować posiłki pracowników, bardzo często mają wątpliwości dotyczące rozliczenia podatku dochodowego i składek od osiąganego w ten sposób przychodu. Pierwszym, co muszą wziąć pod uwagę podczas rozliczeń, jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisami wartość posiłków finansowanych w ramach ZFŚS należy uwzględnić w podstawie do opodatkowania. Inaczej jest w przypadku posiłków profilaktycznych, które zostały wymienione wśród świadczeń zwolnionych od podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 11).

Uwagę trzeba zachować również w związku z odliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne – dofinansowanie nie jest ozusowane, ale tylko do kwoty 300 złotych miesięcznie na jednego pracownika. Powyżej tego pułapu należy odprowadzić składki od nadwyżki. Ponownie wyjątkiem będą posiłki profilaktyczne i posiłki regeneracyjne, w przypadku których nie będą odprowadzane żadne składki.

Pomoc z ZFŚS wykorzystasz również w Lunchspot

Gdy zapadnie decyzja w sprawie dofinansowania posiłków dla pracowników oraz zakończy się dostosowywanie regulaminu funduszu socjalnego, pracodawca staje przed wyborem konkretnego rozwiązania służącego zapewnieniu właściwego pożywienia. Warto ułatwić sobie to zadanie, podejmując współpracę z Lunchspot! Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu pracownikom pełnowartościowych i zróżnicowanych posiłków.

Każde przedsiębiorstwo ma swój rytm pracy, dlatego staramy się oferować elastyczne rozwiązania dostosowane do potrzeb pracowników biurowych, ale także osób pracujących fizycznie. Każda grupa może liczyć na smaczne propozycje, a właściciele firm na wygodne formy rozliczeń. Wybierając Lunchspot z pewnością dobrze wykorzystasz środki z funduszu socjalnego!