Jak rozliczać posiłki regeneracyjne? Kompendium wiedzy

Koniec roku to czas rozliczeń i podsumowań budżetowych. Wiele firm jest prawnie zobligowanych do organizowania dla swoich pracowników posiłków regeneracyjnych (zwanych również profilaktycznymi). Są to posiłki o konkretnych właściwościach, przysługujące osobom wykonującym swoje obowiązki w trudnych warunkach (np. pod ziemią, przy usuwaniu klęsk żywiołowych) lub takim, których praca wiąże się z dużym wydatkiem energetycznym. Zanim rozpatrzymy konkretne kwestie związane z księgowością, przedstawimy tabele, które pomogą Ci określić, czy posiłki finansowane przez Twoją firmę na pewno są posiłkami regeneracyjnymi w świetle przepisów (a to bardzo istotne).

Zawartość węglowodanówok. 50—55%
Zawartość tłuszczówok. 30—35%
Zawartość białekok. 15%
Kalorycznośćok. 1000 kcal
Forma posiłkujedno danie gorące
Pora podaniaw czasie regulaminowej przerwy obiadowej, po 3-4 godzinach pracy
Właściwości posiłku regeneracyjnego wymagane przez przepisy

Rodzaj obciążeniaKobietaMężczyzna
Wydatek energetyczny w czasie zmianypowyżej 1100 kcal (4605 kJ)powyżej 2000 kcal (8374 kJ)
Wydatek energetyczny w czasie zmiany + stała temperatura w pomieszczeniu zamkniętym1000 kcal (4187 kJ) + powyżej 10°C1500 kcal (6280 kJ) + powyżej 10°C
Wydatek energetyczny w czasie zmiany + WBGT (wskaźnik obciążenia termicznego)1000 kcal (4187 kJ) + powyżej 25°C1500 kcal (6280 kJ) + powyżej 25°C
Wydatek energetyczny w czasie zmiany na otwartej przestrzeni w okresie 1 XI do 31 III1000 kcal (4187 kJ)1500 kcal (6280 kJ)
Specyficzne miejsce pracypod ziemiąpod ziemią
Obowiązkiusuwanie skutków klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowychusuwanie skutków klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych
Warunki uprawniające do przyznania posiłku regeneracyjnego

Posiłki regeneracyjne a podatek od osób fizycznych

Posiłki profilaktyczne są zapewniane pracownikom przez pracodawcę na mocy przepisów BHP, a konkretnie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Ze względu na to nie stanowią podstawy opodatkowania, nie pobiera się od nich podatku PIT. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 Ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są „świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy”. 

Zwolnione z podatku są zarówno posiłki profilaktyczne wydawane w kantynie, zamawiane od zewnętrznych dostawców, jak i te, które pracodawca zapewnia pracownikom za pomocą bonów, talonów i kart przedpłaconych. Istotnie jest to, by pracownik mógł za pomocą udostępnianych mu środków płatności zakupić tylko posiłki lub produkty spożywcze. Bony lub talony muszą zatem być stricte żywieniowe, a karty typu prepaid — lunchowe.

Posiłki regeneracyjne a składki ZUS

Na podstawie aktu prawnego regulującego zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§ 2 ust. 1 pkt 6) wartość posiłków profilaktycznych jest zwolniona ze składek ZUS. Tak jak w przypadku PIT ulga obejmuje również posiłki zamawiane, bony i talony żywieniowe oraz karty lunchowe.

Posiłki profilaktyczne jako koszt uzyskania przychodu

Koszty posiłków regeneracyjnych stanowią wydatki, które pracodawca ponosi w celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy. Z tego tytułu pod koniec 2022 r. do Krajowej Informacji Skarbowej wpłynęła prośba o interpretację stanowiska podatkowego, wedle którego firma może zaliczyć posiłki regeneracyjne do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpowiedź KIS jest jednoznaczna — by firma mogła wpisać dany wydatek do kosztów podatkowych, musi on spełniać następujące kryteria:

  • jest pokrywany z zasobów majątkowych podatnika,
  • jego wartość nie zostanie zwrócona podatnikowi,
  • jest związany z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów bądź może mieć wpływ na wielkość osiąganych przychodów,
  • został odpowiednio udokumentowany,
  • nie znajduje się w grupie wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

Zgodnie z interpretacją podatkową wydatki na posiłki regeneracyjne dla pracowników spełniają wszystkie te kryteria i ze względu na to mogą być zaliczane do kosztów podatkowych. Dotyczy to wydatków na usługi przygotowania i wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych oraz bonów żywnościowych na te posiłki. Należy jednak pamiętać o prowadzeniu dokładnej ewidencji zamawianych dań.

Wiele przepisów i aktów prawnych jest istotnych przy rozliczaniu posiłków regeneracyjnych. Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci prawidłowo ująć je w budżecie. A jeśli mimo tego uznasz, że to niełatwe zadanie, może warto przekazać organizację posiłków profilaktycznych specjalistom, a zaoszczędzony czas poświęcić na rozwój biznesu? Skontaktuj się z nami, zaoferujemy Ci posiłki w atrakcyjnych cenach, a gratis otrzymasz od nas platformę umożliwiającą automatyczne rozliczenia zamówień i integrację z systemami kadrowo-płacowymi. Zobacz, jak wiele zyska Twoja firma, organizując jedzenie z Lunchspot.

Podstawa prawna: